Profiel

Ik ben een ervaren manager. Met een brede ervaring in de ouderenzorg, de psychiatrie en de maatschappelijke opvang  Dit in zowel  intramurale als extramurale setting.

  • Veel ervaring met veranderprocessen (zorginhoudelijk en bedrijfsmatig)  in organisaties en teams.
  • Aandacht voor  continue organisatieontwikkeling, de continue ontwikkeling van medewerkers, teamsamenwerking en afstemming  van  strategie en  medewerkers.
  • Schakel makkelijk tussen mensen met verschillende niveaus   nlp
  • Consistent,  integer en optimistisch.
  • Scherp analytisch vermogen, creatief, oplossingsgericht, onderzoekende houding

Mijn passie ligt in het oplossen van lastige situaties.
Het is een uitdaging om met het team de plannen en doelen te realiseren waarvoor ik sta en verantwoordelijk ben.

Ambitie:
Ik wil mijn deskundigheid inzetten in organisaties die met innovaties  te maken hebben  (vakinhoudelijke en beleidsmatig) waarbij  strategische en HRM aspecten aan de orde zijn. Daarbij ontdekken/zichtbaar maken van latente mogelijkheden van medewerkers en van de organisatie als geheel.

 

In the middle of every difficulty lies opportunity. – Albert Einstein