Werkervaring

 

juli 2014 – heden: Professioneel bewindvoerder en mentor bij BaBeMe    

Klik hier voor meer info

Taken:

Als ondernemer het bedrijf BaBeMe leiden.

Beheer vermogen (financiën) van cliënten welke door de rechtbank onder bewind gesteld zijn.

Behartigen van immateriële belangen van de cliënt waarbij door de rechtbank mentorschap is uitgesproken. De mentor neemt beslissingen over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de cliënt

jan. 2013- 2015:  vice voorzitter talentplus Tilburg

Klik hier voor meer info

Taken:

samen met de voorzitter zorgdragen voor de continuiteit van Talentplus Tilburg .

actueel houden van digitale infotheek

intakegesprekken houden met kandidaatleden.

logo verdihuis

 2011 – jan. 2013  Coördinator Extramuraal (a.i.) SMO Verdihuis Oss

Klik hier voor meer info

Taken:

leidinggeven aan ambulante woonbegeleiders (15 Fte).

Opstellen en uitvoeren jaarplan.

Actualiseren en vernieuwen hulpverleningsaanbod.

Implementatie IBS (Bizon) (als projectleider en applicatiebeheerder)

Verantwoordelijk voor personeel en materieel budget en productie.

Implementatie Krachtgericht Werken en Het Nieuwe Werken.

Behaalde resultaten:

Integratie 2 ambulante teams tot 1 extramuraal team.

Ontwikkeling en realisatie afdeling financiële dienstverlening, incl. Bewindvoering, en budgetbeheer als commercieel product.

2010 – 2011 Zorgmanager (a.i.) bij de Waalboog te Nijmegenlogo waalboog

Klik hier voor meer info

Taken:

leidinggeven aan teams 2 pg verpleegafdelingen (26 Fte)

verhuizing 2 afdelingen naar een andere locatie

Opstellen en uitvoeren jaarplan.

Verantwoordelijk voor personeel en materieel budget en productie.

Behaalde resultaten:

Verhuizing gerealiseerd naar tevredenheid bewoners, familie en medewerkers. (als projectleider van de projectgroep verhuizing).

Samenwerking binnen en tussen teams verbeterd.

In projectgroep de werklast van de zorgmanagers van de dienst zorg onderzocht en aanbevelingen opgesteld.

Gestart met voorbereidingen Dienend Leiderschap.

Digitaal handboek opgesteld voor de afdeling.

2006 – 2010 Floormanager bij Vitalis WoonzorgGroep te Eindhovenlogo verdihuis

Klik hier voor meer info

Taken:

leidinggeven aan etage met pg verpleegafdeling (17 Fte); somatische verpleegafdeling en verzorgingshuisappartementen (11 Fte), decentrale Kleinschalige woonvorm (16 Fte) en decentrale pg verpleegafdeling (14 Fte).

Opstellen en uitvoeren jaarplan.

Verantwoordelijk personeel en materieel budget en productie.

Behaalde resultaten:

Samenwerking binnen en tussen teams en met disciplines verbeterd.

EVV-systeem ingevoerd.

Relatie met familieleden (contactpersonen) verbeterd.

2 kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie opgezet.

Invoering ZZP-financiering (inzichtelijk maken productie en inkomsten en wat vergoed wordt).

Voorbereiden en uitvoeren kwaliteitskeurmerken (Bronzen Keurmerk, PREZO).

Samenwerkingsprojecten met ROC en GGZ ontwikkeld. (als lid projectgroepen)

Digitaal handboek opgesteld voor de afdelingen.

2003 – 2006 Zorglijnmanager GGZ-Breda (kinder/jeugdpsychiatrie)logoggzbreburg

Klik hier voor meer info

Taken:

Leidinggeven aan 4 klinische behandelgroepen en ambulante behandellijn.(12-18 jarigen; 50 Fte; behandelaars en begeleiders).

Verantwoordelijk personeel en materieel budget en productie.

Opstellen en uitvoeren jaarplan.

Behaalde resultaten:

Productie en kwaliteit zorg verbeterd.

Integratie klinisch en ambulante gedeelte na reorganisatie.

Dynamisch model voor personele begeleiding opgezet, ontwikkeld en ingevoerd.

Externe contacten ontwikkeld en onderhouden.

Efficiënte dienstroosterplanning.

szzr5

1999 – 2003 Locatiemanager zorgcentrum Ravestein te Geldermalsen

Klik hier voor meer info

Taken:

Leidinggeven aan facilitaire en zorgdienst van verzorgingshuis (70 bewoners) en een pg verpleegafdeling (30 bewoners); totaal 60 Fte.

Verantwoordelijk personeel en materieel budget en productie.

Opstellen en uitvoeren jaarplan.

Behaalde resultaten:

Kwaliteit van zorg verbeterd door invoering methodisch werken (zorgplan) en EVV systeem,

Samenwerking binnen en tussen teams en met disciplines verbeterd.

Digitaal handboek opgesteld voor de afdelingen.

Externe contacten ontwikkeld en onderhouden.

Dynamisch model voor personele begeleiding opgezet, ontwikkeld en ingevoerd.

Efficiënte dienstroosterplanning. (ondersteund door Excel)

szzr5

1998 – 1999 Verpleegkundig etagehoofd (a.i.) verpleeghuis Vrijthof te Tiel

Klik hier voor meer info

Taken:

Leidinggeven aan 2 pg verpleegafdelingen (betreft 60 bewoners en 40 Fte). Van 1 december 1998 tot 1 juni 1999 tevens interim afdelingshoofd op een derde psychogeriatrische verpleegafdeling.

Verantwoordelijk personeel en materieel budget.

Opstellen en uitvoeren jaarplan.

Behaalde resultaten:

Samenwerking binnen en tussen teams en met disciplines verbeterd.

Dynamisch model voor personele begeleiding opgezet, ontwikkeld en ingevoerd.

Kwaliteit van zorg verbeterd door invoering methodisch werken en bewonerstoewijzing, protocollering werkzaamheden, overleg met familie ingesteld, verbetering bejegening bewoners en familie.

Als proefafdeling gefungeerd voor automatisering (dienstroosterplanning)

Digitaal registratiesysteem BIG handelingen ontwikkeld. (Access).

betuwe

1998 – 1998 Verpleegkundig afdelingshoofd (a.i.)van het verpleeghuis Beatrix te Culemborg

Klik hier voor meer info

Taken:

Leidinggeven aan een somatische verpleegafdeling. (19 Fte).

Reorganisatie disfunctionerende afdeling.

Behaalde resultaten:

Kwaliteit van zorg verbeterd door invoering methodisch werken en cliëntentoewijzing, protocollering werkzaamheden, instelling overleg met cliënten, verbetering bejegening cliënten en familie.

Samenwerking binnen en tussen teams en met disciplines verbeterd.

Efficiënte dienstroosterplanning.

Digitaal systeem ontwikkeld voor urentelling dienstrooster (Excel).

logo elisabeth

1997 – 1998 Verpleegkundig afdelingshoofd (a.i.) van Zorg- en Behandelcentrum St. Elisabeth te Breda

Klik hier voor meer info

Taken:

Leidinggeven aan revalidatie/reactiveringsafdeling (18 Fte) en tijdelijk waarnemend hoofd afdeling Dagbehandeling.

Overbrugging werving en aanstelling vast afdelingshoofd.

Behaalde resultaten:

Kwaliteit van zorg verbeterd door invoering methodisch werken en cliëntentoewijzing, protocollering werkzaamheden.

Samenwerking binnen en tussen teams en met disciplines verbeterd.

1996 – 2000 Freelance docent Boston College (Windows, Excel, Word)

logo watersteeg

1996 – 1997 Verpleegkundig afdelingshoofd (a.i.) somatische verpleegafdeling van het verpleeghuis De Watersteeg te Veghel

Klik hier voor meer info

Taken:

Vervanging tijdens zwangerschapsverlof.

Behaalde resultaten:

Samenwerking binnen en tussen teams en met disciplines verbeterd.

Met paramedische discipline de NDT benadering ingevoerd.

1981 – 1996 Verpleegkundig afdelingshoofd diverse verpleegafdelingen van Reinier van Arkel te Den Bosch/Vught

1980 – 1981 Waarnemend afdelingshoofd psychiatrische verpleegafdelinglogo reiniervan arkel

1979 – 1980 Subhoofd psychiatrische verpleegafdeling

1977 – 1979 Verpleegkundige psychiatrische verpleegafdeling

1974 – 1977 Leerling-verpleegkundige

 

 

The final test of leaders is that they leave behind them in others the conviction and will to carry on. – Walter Lippmann

 

 

Terug naar boven